شعر-عاشقانه ها- به یاد تو

به یاد تو

به یاد تو،شب ها من گریستم

به یاد تو

به یاد تو،تبسم را فریفتم

شب و درد و سیاهی را فرو خوردم

دل و عشق و تباهی را به سر بردم

تو گفتی آتشین عشقی به دل داری

و من

       با آتش عشقت چه سوختم

تو سر دادی،تو جان دادی به آن عشق

و من با سر و جان و

                          عشق تو چه سوختم

دریغا از لب لبخنده تو!

                          دریغا از لب لبخنده تو!

تو گفتی رنج،درد،آه در سینه داری

و من با آه و درد و رنجت

                                 وه چه سوختم!

                  نمیدانم

تو می دانی

             کاین چه سریست؟

که رنج و درد و آه،در تو سلطانست؟

که عشقت

 یا که لبخندت

 در تو گریان است؟

کجاست سبزینه و باغت؟

                               کجاست آن عشق پر طاقت؟

کجاست سورت؟ کجاست نورت؟

کجاست شورت؟

نمیدانم........

همی دانم که رنج و آه و افسوس دلت

مرا برد...

             تا ناکجای این خراب آباد

تویی کینه،تویی رنجش

تویی همخوابه زجر و

                           تویی بخشش

تویی قلب شکسته،آبرو ریخته

تویی افسانه ایثار

منم در حسرت دیدار

تویی شب بوسه زن متروک

منم مفلوک

تویی سینه سپر کرده

                          منم حس سفر کرده

تو در رویا،تودر رویای گل ها

منم آنجا

          کنار تو

                    ولی تنها!

تویی بیزار

              تویی آزار

                         و با یک شاخه گل در دست

و من مبهوت آن بیزاری و

                                 بوینده و سرمست...

به یاد تو

           به یاد تو

                      به یاد تو،شب ها من گریستم

       

تو میدانی کجایی تو؟کجایم من؟

تو میدانی چه هایی تو؟چه هایم من؟

چرا نتوان که گفت

چه هایی تو

           چههایم من    

به یاد تو....

به یاد تو....

              شب ها

                        من

                             گریستم

 

 

                                دورتموند /۱۲/۲/۲۰۰۲

 


/ 0 نظر / 19 بازدید