هیچ کس نیست

هیچ کس نیست

                   آشیانم خالیست

کسی‌ حوصله ندارد

                  خانه ها همه با دیست

سیلی است با د بر چهره ام

                  خا طرا ت همه پوشا لیست

حرف است آن همه عشق و

                                   دل

جای جای دلم گریه وزاریست

دیوا نگیست آن همه عشق و

                                   جای او وه چه خالیست

پر شد کوزه انتظا ر بی‌ حاصل

                                   دیدی که دل نیست

                                                          و

عشقش چه تو خالیست

                  ا و صدا نیست دل نیست

                                             ویرا نیست

 

 

دور تموند  نوامبر ۲۰۰۴

/ 0 نظر / 16 بازدید